اخبار روز

دوشنبه‌های سوهانک| رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها از اصلی‌ترین ارکان جهاد تبیین هستند

دوشنبه‌های سوهانک| رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها از اصلی‌ترین ارکان جهاد تبیین هستند

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: یکی از وظایف اصلی و مهم‌ترین رسالت روابط عمومی به عنوان بازوی رسانه‌ای سازمان‌ها موضوع جهاد تبیین است و کارگزاران روابط عمومی رزمندگان و میدان‌دار این جهاد هستند.