اخبار روز

وزیر اقتصاد سوریه: با طرف ایرانی درباره فعالسازی توافق راهبردی رایزنی کردیم

وزیر اقتصاد سوریه: با طرف ایرانی درباره فعالسازی توافق راهبردی رایزنی کردیم

وزیر اقتصاد سوریه در تشریح آخرین نتایج رایزنی‌ها با طرف ایرانی با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر همکاری‌های دو کشور، خبر داد که در گفت‌و‌گوها، به فعالسازی بندهای توافق بلندمدت همکاری‌های راهبردی اقتصادی پرداخته شده است.

آیا مدیرمسئول کیهان باید محکوم می‌شد؟! شما قضاوت کنید!

آیا مدیرمسئول کیهان باید محکوم می‌شد؟! شما قضاوت کنید!

مدیر مسئول روزنامه کیهان با شکایت شارمین میمندی‌نژاد مدیر جمعیت موسوم به امام علی‌(ع) به دادگاه رفت و با ارائه ده‌ها سند مکتوب که برگرفته از سایت و مکتوبات خود جمعیت بود به دفاع از خود پرداخت. ولی دیروز در کمال نا‌باوری اعلام شد که دادگاه شریعتمداری محکوم کرده است!