آخرین اخبار

ایران هسته‌ای با ایران غیرهسته‌ای چه تفاوتی دارد؟

ایران هسته‌ای با ایران غیرهسته‌ای چه تفاوتی دارد؟

قابلیت‌های استفاده از انرژی هسته‌ای می‌تواند جایگاه علمی ـ فناوری ایران را در سطح جهانی به‌طوری محسوس ارتقا داده و کشور را در نگاه واقع‌گرایان عرصه بین‌المللی در زمره ۳۰ دولت دارای فناوری غنی‌سازی قرار دهد.

حسینی: کلمبیا از مواضع به‌حق ایران در شورای حکام انرژی اتمی حمایت کند

حسینی: کلمبیا از مواضع به‌حق ایران در شورای حکام انرژی اتمی حمایت کند

معاون پارلمانی رییس جمهور در دیدار با وزیر خارجه کلمبیا با بیان اینکه استفاده ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، گفت: انتظار داریم در فصل جدید روابط، نماینده کلمبیا در شورای حکام انرژی اتمی از مواضع به حق ایران حمایت کند.

دیدار معاون رئیس‌جمهور با وزیر خارجه کلمبیا/ حسینی: بوگوتا از مواضع به‌حق ایران در شورای حکام انرژی اتمی حمایت کند

دیدار معاون رئیس‌جمهور با وزیر خارجه کلمبیا/ حسینی: بوگوتا از مواضع به‌حق ایران در شورای حکام انرژی اتمی حمایت کند

معاون پارلمانی رییس جمهور در دیدار با وزیر خارجه کلمبیا با بیان اینکه استفاده ایران از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، گفت: انتظار داریم در فصل جدید روابط، نماینده کلمبیا در شورای حکام انرژی اتمی از مواضع به حق ایران حمایت کند.