آخرین اخبار

مجلس به موضوع اصلاح بودجه شهرداری ورود کند

مجلس به موضوع اصلاح بودجه شهرداری ورود کند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مجلس فعلی ده ها نفر از اعضای سابق شورای شهر حضور دارند لذا از آنها به ویژه رئیس مجلس انتظار داریم برای اصلاح بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اقدام کنند.