آخرین اخبار

رایزنی عارف برای تمدید حضور فاضلی در دانشگاه

رایزنی عارف برای تمدید حضور فاضلی در دانشگاه

با وجود ناکامی محمد فاضلی در کسب آرای هیات اجرایی دانشگاه شهید بهشتی برای تبدیل از وضعیت پیمانی، رئیس بنیاد امید ایرانیان، رایزنی‌هایی برای تمدید حضور وی در دانشگاه صورت داده است.