اخبار روز

تأکید اسماعیلی بر تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کرواسی

تأکید اسماعیلی بر تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کرواسی

سفیر ایران در زاگرب بر تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کرواسی تأکید کرد و گفت:‌ توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور اجرایی شده و دو موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری و همکاری‌های گمرکی نیز بین دو دولت امضاشده که بزودی اجرایی می شود.