اخبار روز

خام‌اندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است/گاز را مبنای صادرات قرار دهیم

خام‌اندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است/گاز را مبنای صادرات قرار دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد و افزایش ارزش افزوده باید جهت‌گیری‌ها را اصلاح کنیم، عنوان کرد: در این راستا لازم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم که با ثبات‌تر بوده و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری است.

خام‌اندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است

خام‌اندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از خام فروشی است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برای دور زدن تحریم ها، ثبات درآمد و افزایش ارزش افزوده باید جهت‌گیری‌ها را اصلاح کنیم، عنوان کرد: در این راستا لازم است گاز را مبنای صادرات قرار دهیم که با ثبات‌تر بوده و ارزش افزوده آن کمتر از حوزه نفت در فناوری است.

کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است

کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است

رئیس مجلس شورای اسلامی وجود ناعدالتی و گرانی را منکر دانست و گفت: جهاد امروز، کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است و می‌توان با برنامه ریزی درست طی ۵ سال از چالش‌های اقتصادی عبور کرد و کشور را به ثبات رساند.

جهاد امروز ما مبارزه با گرانی است/ کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است

جهاد امروز ما مبارزه با گرانی است/ کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است

رئیس مجلس شورای اسلامی وجود ناعدالتی و گرانی را منکر دانست و گفت: جهاد امروز، کربلای ۵ و والفجر ۸ امروز ما مبارزه با گرانی است و می‌توان با برنامه ریزی درست طی ۵ سال از چالش‌های اقتصادی عبور کرد و کشور را به ثبات رساند.