اخبار روز

آمریکایی‌ها دنبال سرزمین جدید برای داعش بودند

آمریکایی‌ها دنبال سرزمین جدید برای داعش بودند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها دنبال سرزمین جدید برای داعش بودند و اشرف غنی کاملا وابسته به آمریکا بود، گفت: اگر عقلای افغانستان به خودشان نجنبند، کشورشان به سمت جنگ‌های داخلی می‌رود.