اخبار روز

مقام اطلاعاتی روس: آمریکا دیگر قادر به ایفای نقش هژمون جهانی نیست

مقام اطلاعاتی روس: آمریکا دیگر قادر به ایفای نقش هژمون جهانی نیست

مدیر سازمان اطلاعات خارجی روسیه معتقد است ایالات متحده در افغانستان شکست خورد زیرا در محاسبه توانایی‌هایش دچار اشتباه شد و نمی‌خواست بپذیرد که دیگر قادر به ایفای نقش هژمون جهانی که برای خود تعیین کرده بود نیست.