آخرین اخبار

حوزه شهرسازی و معماری قلک شهرداری نیست

حوزه شهرسازی و معماری قلک شهرداری نیست

خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه حوزه شهرسازی و معماری قلک شهرداری نیست تصریح کرد:  امیدوارم با تصویب لایحه درآمدهای پایدار ، شهرداری ها با پرهیز از شهرفروشی به توسعه بهتر کمک کنند.