آخرین اخبار

تمامی سامانه‌های شهرداری تست امنیتی شد

تمامی سامانه‌های شهرداری تست امنیتی شد

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: حمله موجب خسارت و آسیب جدی نشد و سامانه‌ها سالم هستند اما تمام سرویس‌ها مورد تست امنیتی قرار گرفتند.