بازی رسانه‌ای جدید علیه مجلس

بازی رسانه‌ای جدید علیه مجلس این بار با موضوع رد مصوبه مجلس درباره طرح صیانت در مجمع تشخیص مصلحت نظام که متأسفانه از سوی برخی رسانه‌ها بدون صحت سنجی بازنشر و منتشر شده است.آخرین اخبار