احتمال بازگشایی مرز ماهیرود از فردا/دولت مرکزی افغانستان و طالبان هیچ ممانعتی برای تجارت با ایران اعلام نکرده اند

رایزن سابق ایران در افغانستان ضمن اشاره به احتمال بازگشایی مرز ماهیرود از فردا گفت: طالبان و دولت مرکزی افغانستان هیچ ممانعتی برای تجارت با ایران اعلام نکرده اند.آخرین اخبار