آخرین اخبار

جهادی‌ها به‌جای موکب‌داری اربعین سفره ۱۰۰ خانوار را رنگین می‌کنند

جهادی‌ها به‌جای موکب‌داری اربعین سفره ۱۰۰ خانوار را رنگین می‌کنند

مسئول گروه جهادی الرحیل گفت: بنا داریم به همت گروه جهادی خود و با کمک امناء هیأت محفل زینبیون تهران به مناسبت اربعین حسینی، بسته‌های معیشتی برای نیازمندان در کوره‌پزخانه‌های دولتخواه و جاده نظامی ورامین تهیه و توزیع کنیم.

جهادی‌ها به جای برپایی موکب در اربعین، سفره ۱۰۰ خانوار را رنگین می‌کنند

جهادی‌ها به جای برپایی موکب در اربعین، سفره ۱۰۰ خانوار را رنگین می‌کنند

مسئول گروه جهادی الرحیل گفت: بنا داریم به همت گروه جهادی خود و با کمک امناء هیأت محفل زینبیون تهران به مناسبت اربعین حسینی، بسته‌های معیشتی برای نیازمندان در کوره‌پزخانه‌های دولتخواه و جاده نظامی ورامین تهیه و توزیع کنیم.

ظرفیت پذیرش زائران اربعین تکمیل شد، اما سامانه سماح همچنان باز است!

ظرفیت پذیرش زائران اربعین تکمیل شد، اما سامانه سماح همچنان باز است!

در حالی که اعزام زائران اربعین آغاز و تزریق دو دوز واکسن بیش از ۷۶ هزار نفر از متقاضیان سفر اربعین از سوی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تأیید شده است، سامانه سماح همچنان برای ثبت‌نام از متقاضیان اربعین باز است!